تبلیغات
سیستم مدیریت کیفیت - ISO 9001 - ISO/TS شرکت مهندسی مشاور یاران مهر
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید !

آدرس و شماره تماس:

نشانی: تهران - بزرگراه شهید گمنام - خیابان جهان آرا - کوچه زنجانی - پلاک 135 - واحد 4

کد پستی: 1438666981

تلفکس: 88026344-021

نظرسنجی
استاندارد ISO9001 بر روی کدامیک از شاخص های عملکردی سازمان تاثیر بیشتری دارد؟


صفحات وبلاگ
1 2 3 4 5

لینك به ما / لوگوی دوستان
لینك به ما


لوگوی دوستان

آمار وبلاگ
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

كل مطالب :

كل نظرات :

ایجاد صفحه : - ثانیه

 

برای ورود به وب سایت رسمی شرکت مشاوره یاران مهر اینجا كلیك كنید

(مرادیان) Tel: 09122178808   

معرفی نرم افزار QMS سوابق کاری شرکت معرفی شرکت
شنبه 28 مهر 1386
آشنایی اولیه با ISO 9001

1-مقدمه

1-1-تعریف کیفیت :

کیفیت ویژگیهائی است که بایستی یک ماده ، محصول یا خدمت داشته باشد تا حداقل نیازمندیهای تصریح شده در استاندارد را برآورده نماید.(داراباشد).

یا به عبارتی دیگر:

Fitness For Use

 

1-2-روند تکاملی کیفیت :

در ابتدا در کارخانجات بحث کیفیت وکنترل آن بر عهده واحدهائی بنام کنترل کیفیت ( QC) بوده وافرادی بعنوان بازرسین کنترل کیفیت در ایستگاههای مشخصی از فرآیند تولید یا بعضا در آخرین ایستگاه ، محصول تولید شده را با معیارهای پذیرش وروشهای تعریف شده وعمدتا بروش رندوم (اتفاقی) یا در مواردی بصورت 100٪ (با توجه به ضرورت) مقایسه و کنترل می نمودند.

 

معایب این روش:

افراد تولید خودرا آنچنانکه باید درقبال کیفیت محصولی که تولید می کردند مسئول احساس نمیکردند واین طرزتفکرراداشتند که اگر محصول دارای ایرادی را تولید کنندنفر کنترل کیفیت بازرسی نموده ومحصولات معیوب را جدا مینمایند. طبعا چنین دیدگاهی معایب زیر رامیتواند بهمراه داشته باشد :

ایجاد دوباره کاری برای محصولاتی که بصورت معیوب تولید شده اند و قابل بازکاری هستند.

ضایعات شدن بخشی ازمحصولات که عیوب آنها بحدی است که یا در مرحله بازرسی مستقیما ضایعاتی اعلام میشوند یا اینکه پس از دوباره کاری نیز بدلیل غیر قابل پذیرش بودن ضایعات میشوند.

توقف خط تولید که مهمترین اشکال بوده وبیشترین لطمه رابه کاهش میزان تولید وبهره وری می زند.

 

در این دیدگاه وروش نشانه ای از فرهنگ خودکنترلی واینکه کیفیت مسئولیت همه کارکنان است دیده نمی شد.

 

1-3-ضرورت ایجاد سیستمهای کیفیت :

بدلائل فوق وبا توجه به تغییر تدریجی دیدگاهها در قبال کیفیت وانتظارات مشتریان ، رقابتی شدن روز افزون بازارها وبرخوردار شدن بیش از پیش مشتریان از حق انتخاب محصولات با کیفیت بهتر وقیمت پایین تر ، ضرورت کاهش قیمت تمام شده محصولات برای تولید کنندگان بویژه از طریق حذف هزینه های قابل حذف (هزینه های ضایعات ، دوباره کاری ء توقفات کیفی و....) ضرورت طراحی وایجاد سیستمهای کیفیت را با هدف شناسائی نقاط ریسک کیفی از ابتدای فرآیند ، آموزش پرسنل دست اندرکار تولید وحاکم نمودن دیدگاه خودکنترلی ، مکتوب کردن روشهای تولید و.... ورعایت الزامات سیستم ودر نتیجه حذف تا حدامکان معایب دیدگاه قبلی، ایجاد نمود.

 

لذا ایجاد سیستمهای تضمین کیفیت بر مبنای استانداردهای ISO9000با هدف ایجاد فرهنگ کیفیت واستقرار آن در سازمانها بروش سیستماتیک با تدوین استانداردهای ISO 9000 توسط سازمان بین المللی استاندارد ( International Standard Organization) شکل گرفت .

 

1-4-معرفی سازمان بین المللی استاندارد وکمیته تدوین استانداردهای کیفیت

2

سازمان بین المللی استاندارد (International Standard Organization) همانگونه که از نام آن پیداست سازمانی بین المللی است که در زمینه تدوین استانداردهای مختلف که مقوله کیفیت یکی از آنهاست فعالیت میکند. در این سازمان که مقر آن در کشور سوئیس وشهر ژنو است بیش از 283 گروه یا کمیته فنی وجود دارد که سالانه حدود 30000 متخصص در آن شرکت می کنند . این سازمان فعالیت خودرا درسال 1974 میلادی آغاز نموده است و بیش از 110 کشور جهان از جمله ایران عضو آن هستند. کمیته فنی شماره 176 موسوم بهISO/TC 176 مسئولیت تدوین استانداردهای تضمین کیفیت رابرعهده دارد.

 

1-5-ویرایشهای استانداردهای تضمین کیفیت ( ISO9000)

الگو وریشه تهیه وتدوین استانداردهای تضمین کیفیت (ISO9000) استاندارد تهیه شده توسط موسسه استاندارد انگلیس )BSI) بنام BS5750 بود که این استاندارد در سال 1979 تدوین وارائه گردید. با بازنگری در این استاندارد توسط سازمان بین المللی استاندارد نخستین ویرایش استانداردهای تضمین کیفیت در سال 1987 بنام ISO9000 تهیه گردید . این استاندارد در سال 1994 وسپس در سال 2000 مجددا مورد بازنگری وتجدید ویرایش قرار گرفت. و ویرایشهای جدید آن با هدف بهبود وبرطرف کردن نقائص ویرایشهای قبلی ارائه شد.

 

 

2-آشنائی مختصر با استاندارد ISO9000 ویرایش 1994

سیستمهای تضمین کیفیت برمبنای استاندارد ISO9000 دارای نگرش سیستمی بودهوبدلیل اینکه نوع محصول مورد نظر آنها نمیباشند لذا محدوده خاصی از صنعت را شامل نمی شوند وبصورت فراگیر قابل استفاده هستند.

از آنجائیکه عناصر استاندارد ISO9001 دربین استانداردهای ISO سری 9000شامل :ISO9001, ISO9002ISO9003 و ISO9004 ، کاملترین بوده وتمامی بیست عنصر استاندارد را دربرمیگیرند این استاندارد به استاندارد 20 عنصری نیز معروف شده بود که در اینجا فقط به ذکر نام عناصر استاندارد اکتفا مینمائیم. ضمنا از آنجائیکه عناصر استاندارد در بند 4 استاندارد عنوان شده اند ترتیب آنها از 4-1الی 4-20 وبشرح زیرمیباشند :

 

4-1- مسئولیت مدیریت4-2- سیستم مدیریت کیفیت4-3- بازنگری قرارداد4-4- کنترل طراحی4-5- کنترل مدارک وداده ها4-6- خرید4-7- کنترل محصول تدارک شده توسط مشتری (خریدار)

3

4-8- قابلیت شناسائی وردیابی محصول4-9- کنترل فرآیند4-10- بازرسی وآزمون

4-11- کنترل تجهیزات اندازه گیری وآزمون4-12- وضعیت بازرسی وآزمون4-13- کنترل محصول نامنطبق

4-14- اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه4-15- جابجائی ، انبارش ، بسته بندی ، نگهداری وتحویل

4-16- کنترل سوابق کیفیت4-17- ممیزی داخلی4-18- آموزش4-19- ارائه خدمات4-20- فنون آماری

 

هریک از عناصر بالا دارای پیامی درراستای حصول کیفیت بوده ومیتوان گفت هیچ فعالیت موثر برکیفیتی نیست که درسازمان انجام شود ودراین عناصرمورد توجه قرار نگرفته باشد.

اثر بخشی سیستم در گرو درک صحیح واستقرارمناسب آن وبعد استمرار آن با عمل به خواسته های استاندارد است .

 

 

3-آشنائی با استاندارد ISO 9001/2000

از جمله وظایف مهم سازمانهای تدوین کننده استاندارد بررسی مداوم از طریق دریافت بازخورد اجرای آنها ( از طریق گزارشات ممیزیهای انجام شده توسط موسسات گواهی دهنده ( Certificate Bodies)از شرکتهای دارنده گواهینامه استقرار سیستم) وتلاشدرجهت بهبود محتوا واثربخشی آنهاست.

 

درهمین راستا استانداردهای تضمین کیفیت درسالهای 94 و 2000 مورد بازنگری قرار گرفتند.

بهبودهای حاصل شده در استاندارد ویرایش 2000 نسبت به ویرایش 1994 :

* تمرکز بیشتر بر مشتری ومشتری مداری

* تقویت نگرش فرآیندی (دقت وتمرکز بیشتر برفرآیند های موثر برکیفیت محصول وخروجی آنها بویژه تمرکز برفرآیندتولید وخروجی آن یعنی محصولی که بدست مشتری نهائی میرسد) و بهبود مستمر(چرخه PDCA) .

 

خروجی ها   فرآینـــــــد   ورودی ها

 

OutputsProcessInputs

*بازنگری وتعدیل در حجم مستندات مورد نیازسیستم .

در استاندارد ویرایش 94 استقرارسیستم ضرورتا منجر به تولید محصول با کیفیت نمی شد چرا که تمرکز استاندارد بر استقرار سیستم قرار داشت ولیکن در ویرایش 2000 تمرکز برفرآیند ومحصول خروجی آن با تقویت دیدگاه فرآیند نگر وتاکید بر بکارگیری چرخه بهبود مستمر (PDCA) در شناسائی وایجاد تعامل بین فرآیندهای مختلف سازمان مورد توجه قرار گرفت. همچنین عنوان استاندارد ایزو 9000 در این ویرایش مورد بازنگری قرار گرفت ودیگر شامل عبارت تضمین کیفیت نمیگردد .

 

 

این امر بیانگر این حقیقت است که الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده در این ویرایش ایزو 9001 در کنار تضمین کیفیت محصول ودرجهت افزایش رضایتمندی مشتری میباشد.

عناصر استاندارد تغییر یافته (ویرایش 2000) را در زیر بطور خلاصه وبا شماره های مربوطه در استاندارد ذکر میکنیم . توضیح اینکه این ویرایش از استاندارد شامل 8 بند اصلی میباشد ولیکن عناصر کلیدی استاندارد از بند 4 تا 8 مورد اشاره قرار گرفته اند :

 

4-سیستم مدیریت کیفیت

الزامات عمومی – الزامات مستندسازی (خط مشی واهداف کیفیتی) – نظامنامه کیفیت – روشهای اجرائی وسایر مستندات مورد نیاز -سوابق کیفیتی

5-مسئولیت مدیریت

تعهد مدیریت – تعیین نماینده مدیریت – خط مشی کیفیت – اجرای بازنگری مدیریت – تامین منابع تمرکز برمشتری

6-مدیریت منابع

فراهم آوری منابع – منابع انسانی – زیرساخت – محیط کار

7-تحقق محصول

طرح ریزی تحقق محصول – فرآیندهای مرتبط با مشتری – طراحی وتوسعه – خرید- تولید وارائه خدمات –کنترل ابزارهای پایش واندازه گیری

 

8-اندازه گیری ، تجزیه وتحلیل وبهبود

کلیات – پایش واندازه گیری – کنترل محصول نامنطبق – تجزیه وتحلیل داده ها- بهبود

 

 

مراحل استقرار سیستمهای کیفیت  

4-1-مرحله طراحی – طراحی مناسب سیستم – تعیین اهداف وفرآیندها در تطابق با الزامات وخط مشی .

4-2-مرحله پیاده سازی واجرا (استقرار فرآیندها) : در این مرحله مستندات مورد نیاز شامل فرآیندها- روشهای اجرائی وسایر مستندات مورد نیاز با توجه به حجم سازمان تهیه وجاری میشود.

4-3-ممیزی داخلی : فعالیتی است جهت ارزیابی وتعیین وضعیت ونحوه اجرای سیستم ورعایت الزامات در مقایسه بااستاندارد و مشخص نمودن مغایرتها جهت انجام اقدامات اصلاحی .

4-4-انجام پیش ممیزی و ممیزی نهائی برای اخذ گواهینامه از سازمانهای گواهینامه دهنده (Certificate Bodies) .

انواع ممیزیهائیکه در سیستم انجام میشود شامل ممیزی شخص اول – ممیزی شخص دوم (داخلی) و ممیزی شخص ثالث (خارجی) یا همان ممیزی اخذ گواهینامه و ممیزی مراقبتی یا سورویلانس آدیت میباشند

 

نوشته شده توسط ابوالفضل مرادیان ساعت 07:10 ق.ظ موضوع مطلب :‌ ISO 9001 ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()

پنجشنبه 26 مهر 1386
اصطلاحات سیستم مدیریت کیفیت - بخش سوم

   توجیه اقتصادی توضیحات بیشتر

 

روشی علمی مبتنی براطلاعات اقتصادی - آماری و ... که به وسیله آن میتوان بازده مالی یک پروژه را در آینده پیش بینی کرد . در روشهای جدید با استفاده از نرم افزار میتوان به روند جریان سرعت و دقت بیشتر بخشید.

   MS-Project ام.اس پروژکت

 

ام.اس پروژکت یک وسیله مدیریت پروژه های طولانی است که مورد کاریرد معلمان ، دانش آموزان ، سرپرستان و کارمندان جهت مدیریت زمان و کنترل جریان کار هر گونه پروژه یا کاری است. استفاره از جداول و فهرست پروژه ها می تواند انجام کار های بزرگ را مدیریت کند و همچنین قابلیت مدیر را در تغییر جدول کاری و زیر پروژه ها افزایش می دهد.

   Primavera نرم افزار کنترل پروژه

 

از این نرم افزار برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مختلف استفاده می شود. در پروژه های ساختمانی، صنعتی، نرم افزاری و در هر نوع پروژه دیگر که فعالیت های مختلف در آن به طور منظم انجام می شوند می توان از این نرم افزار برای زمان بندی و کنترل پروژه و براورد هزینه آن پروژه ها استفاده کرد. اساس کار بدین صورت است که ابتدا با وارد کردن فعالیت های پروژه در نرم افزار و مشخص کردن ارتباط بین این فعالیت ها، منابع مورد استفاده در پروژه ها را نیز روی فعالیت ها اعمال می کنیم. سپس نرم افزار با توجه به رابطه بین فعالیت ها و منابع، فعالیت ها را طوری زمانبندی می کند که پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام برسد. همچنین اگر هزینه استفاده از منابع را نیز به نرم افزار بدهیم براورد کلی هزینه پروژه را نیز خواهیم داشت. قابل ذکر است که این نرم افزار مشخص می کند که تک تک فعالیت ها در چه زمانی باید شروع شوند و در چه زمانی خاتمه یابند.

   شبیه سازی Simulation

 

نرم ‏افزارهای شبیه ‏سازی - Simulation- مدیران را قادر خواهد ساخت قبل از اجرای هر سیستم تولیدی یا خدماتی و یا سیستم‏های در دست اجرا و یا در حال كار را مدل و شبیه سازی نموده و بررسی‏های لازم آماری را در تمامی ابعاد آن، جهت اتخاذ تصمیم بهتر و با هدف كاهش هزینه و افزایش سود - یا راندمان- به‏ عمل آورند.

   کنترل پروژه Control Project 

 

به مجوعه عوامل و راهکارهای متناسب برای کاهش هزینه ها و انجام پروژه در زمان مقرر و در نهایت افزایش بهره وری اطلاق میشود.

   Certification Body توضیحات بیشتر

 

شرکت های بین المللی نظارت کننده بر روند اخذ گواهینامه ها و اطلاعات جمع آوری شده توسط ممیزان داخلی که کار سر ممیزی نهایی را انجام می دهند.

   VNC Virual Network Computer 

 

ایجاد یک شبکه مجازی بین حداقل دو سیستم کامپیوتری با قابلیت کنترل تمام یا قسمتی از کامپیوتر میزبان.

   Smart Card کارت هوشمند

 

کارت هوشمند در واقع قطعه ای از سیلیسسوم است که روی یک بدنه پلاستیکی قرار میگیرد و از جمله ویژگیهای اصلی آن حافظه حفاظت شده و ریز پردازنده ای است که روی چیپ قرار دارد.

   Security امنیت

 

حفاظت از سیستم کامپیوتر و داده های آن در برابر صدمات و آسیب دیدگیها و استفاده از سیستم توسط افراد غیر مجاز.

   Mobility تحرک

 

به سیستمهایی که قابلیت جابجایی و تحرک دارد اطلاق میشود. این خصوصیت یکی از ارکان مهم در شبکه های بی سیم میباشد که مد نظر قرار میگیرد.

   MBA Master of Business Administrator 

 

رشته تحصیلی MBA در حدود ده سال است که در دانشگاه های ایران تدریس می شود و اخیرا نیز با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.MBA مخفف عبارتMaster of Business Administrator می باشد و دارای گرایش های متعددی می باشد که دانشجویان در سال دوم تحصیل می توانند گرایش مورد نظر خود را برای ادامه تحصیل در این رشته برگزینند. MBA یکی از پرطرفدارترین و پر سود ترین رشته های تحصیلی است و برای تحصیل در آن شما با هر مدرک لیسانسی می توانید در آزمون های مربوطه ثبت نام کنید. رشته MBA به دلیل تفاوت های ماهیتی از ظاهر آسان و جذابی نسبت به سایر رشته های برخوردار است ولی در عمل برای موفقیت در کنکور و تحصیل در آن نیازمند توانمندی های هوشی و ذاتی خواهید بود که می تواند تضمین کننده موفقیت یا شکست شما در این رشته باشد. رشته MBA درکنکور سراسری کارشناسی ارشد ایران جزو رشته های قرار گرفته که افراد می توانند بدون توجه به مدرک تحصیلی دوره کارشناسی خود به عنوان انتخاب دوم(52 رشته در این دسته قرار دارند) گزینش نمایند

   WTO سازمان تجارت جهانی

 

سازمان تجارت جهانی یك سازمان اقتصادی است كه براساس موافقت نامه گات در سال 1947 بین 98 كشور منعقد شد.این توافقنامه تا سال 1995 تنها تجارت كالا را در بر می گرفت اما از آن به بعد تجارت خدمات و مالكیت معنوی را نیز شامل شد و با نام سازمان تجارت جهانی به فعالیت خود ادامه داد. در حال حاضر این سازمان 143 كشور عضو و ناضر دارد كه ایران نیز از خرداد ماه امسال (1384) به عنوان عضو ناضر پذیرفته شده است. یكی از مهمترین اصول تجارت جهانی آزاد سازی تجاری كالاهای كلیه كشورهای عضو است، چیزی كه ایران به دلایل مختلف دچار مشكل است.

   مهندسی سیستم System Engineer 

 

در حالی كه تحقیق در عملیات با توجه به منابع فعلی سیستم به حل مسئله و ارائه راه حل می‌پردازد مهندسی سیستم‌ها بر طراحی و برنامه‌ریزی سیستم‌های جدید برای انجام بهتر عملیات فعلی یا اجرای عملیات، وظایف یا خدماتی كه تا به حال به كار گرفته نشده‌اند تأكید می‌كند. به عبارت دیگر تحقیق در عملیات تغییر رویه‌های سیستم را پیشنهاد می‌كند در حالی كه مهندسی سیستم‌ها تغییر كل یا بخشی از یك سیستم و جایگزین نمودن سیستم جدید را پیشنهاد می‌كند. با این توضیح مشخص می‌گردد كه فلسفه وجودی مهندسی سیستم‌ها نیز همانند مهندسی صنایع سنتی و تحقیق در عملیات ارائه راه‌حل‌های مؤثر و كارا برای مسائل مربوط به طراحی، تحلیل و ارزیابی است اما با نگرشی متفاوت از آنها. مهندسی سیستم‌ها نیز مانند تحقیق در عملیات با ظهور خود و ارائه تكنیك‌های مؤثر در طراحی و تحلیل، مهندسی صنایع سنتی را تحت تأثیر قرار داد

   علم مدیریت Management

 

علم مدیریت رشته‌ای است كه در ارتباط تنگاتنگ با تحقیق در عملیات در دهه 1960 توسعه یافته است. تكنیكهای مورد استفاده در این رشته همان تكنیكهای تحقیق در عملیات هستند اما تفاوت آن با تحقیق در عملیات در حوزه كاربرد آن است كه بیشتر در امور اداری، بازرگانی و مدیریت صنعتی مطرح می‌گردند. امروزه تفاوتی بین این دو قائل نمی‌شوند و معمولاً با هم و به شكل OR/MS مطرح می‌گردند.

   مهندسی فاكتورهای انسانی توضیحات بیشتر

 

سیستم‌های مهندسی صنایع بر خلاف سیستم‌های سخت‌افزاری، مانند مهندسی الكترونیك اغلب تركیبی از انسان و ماشین هستند و طراحی سیستم‌های انسان- ماشین نیازمند تعیین بهترین تركیب از عناصر انسانی و ماشینی است. این نیازمندی ضرورت آگاهی مهندسین صنایع از روانشناسی صنعتی و مهندسی فاكتورهای انسانی را توجیه می‌نماید.

   استقرار كارخانه یا سازمان توضیحات بیشتر

 

عواملی از قبیل دسترسی به نیروی كار، تاریخچه كارگری منطقه، تأثیر صنایع موجود بر نیروی كار، دسترسی به نیروی برق، آب، گاز و دیگر سوخت‌ها، آلودگی آب، امكان دفع فاضلاب، میزان حمل و نقل و دسترسی به جاده، منابع مواد اولیه و فاصله آن از محل كارخانه، دسترسی به بازار مصرف، امكان استفاده از بازار محلی، منازل و واحدهای مسكونی، سطح تحصیلات، رفاه و بهداشت، امكانات تفریحی، مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه، وضعیت آب و هوا، وجود مركز آتش‌نشانی و امدادرسانی، وجود هماهنگی بین واحدهای تولیدی در منطقه، رویكرد مسئولین منطقه، وضعیت صنایع مكمل در منطقه و میزان سهولت دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری باید در استقرار و انتخاب مكان در نظر گرفته شوند. در مبحث استقرار سازمان یا كارخانه، این عوامل به شكل سیستماتیك و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آنها بهترین مكان استقرار انتخاب می‌شود. روش‌های تصمیم‌گیری، رتبه‌بندی و مدل‌های ریاضی مكان‌یابی از جمله تكنیك‌هایی هستند كه برای این منظور بكار گرفته می‌شوند.

   برنامه‌ریزی حمل و نقل توضیحات بیشتر

 

هزینه‌های حمل و نقل بخش قابل ملاحظه‌ای (بین 25 تا 50 درصد) از هزینه‌های واحدهای صنعتی و خدماتی را به خود اختصاص می‌دهند. حمل و نقل مواد اولیه به محل كارخانه، حمل مواد به بخش تولید، حمل و نقل بین بخش‌های تولید، حمل محصولات ساخته شده و توزیع محصولات ساخته شده در بازار، مواردی هستند كه هزینه‌هایی را به كارخانه تحمیل می‌كنند در صورتی كه هیچ گونه نقش بهره‌ور در تولید ندارند. چگونه می‌توان هزینه‌های حمل و نقل را كاهش داد؟ برنامه‌ریزی حمل و نقل شامل اصول و تكنیك‌های ریاضی است كه سعی در كاهش هزینه‌های حمل و نقل دارند.

   جانمایی بخش‌ها توضیحات بیشتر

 

تهیه طرح استقرار بخش‌های تولیدی یا استقرار بخش جدید در كنار بخش‌های فعلی تولید، از جمله فعالیت‌های مهندسی صنایع و سیستم‌هاست. بررسی ارتباط بین بخش‌های تولیدی، تعیین حجم حمل و نقل بین واحدها، بررسی نكات ایمنی در جانمایی، بهینه‌سازی حمل و نقل بین بخش‌ها و ارائه طرح بهینه استقرار از جم

نوشته شده توسط ابوالفضل مرادیان ساعت 12:10 ب.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()

پنجشنبه 26 مهر 1386
اصطلاحات سیستم مدیریت کیفیت - بخش دوم

   IT فن آوری اطلاعات 

 

در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات ، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است . انسان همواره از فن آوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشریت مملو از ابداع فن آوری های متعددی است که جملگی در جهت تسهیل زندگی انسان مطرح شده اند. در سالیان اخیر ، فن آوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فن آوری های جدید و یا عالی ، یاد می شود ، بیشترین تاثیر را در حیات بشریت داشته اند . دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرائی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده ، بگونه ای که داده و اطلاعات به سرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می گیرد . بدون شک مهمترین و در عین حال بزرگترین پیشرفت در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ابداع "وب" توسط " تیم . برنرزلی " در اواخر سال 1980 در CERN ، برمی گردد . به منظور آشنائی با جایگاه واقعی "وب " ، کافی است به ضریب نفوذ آن پس از ابداع توجه گردد. پس از ابداع هر فن آوری ، مدت زمانی بطول می انجامد تا فن آوری مورد نظر در مقیاس عمومی مورد استفاده قرار گیرد( ضریب نفوذ) . مثلا" تلفن پس از 74 سال ، رادیو پس از 38 سال ، کامپیوترهای شخصی پس از 16 سال ، تلویزیون پس از 13 سال و "وب " پس از 4 سال ، موفق به جذب پنجاه میلیون استفاده کننده شده اند .

   Email پست الکترونیک 

 

نوعی نامه که به صورت دیجیتالی و تحت شبکه بین کامپیوتر ها ارسال شده و محتوای باینری دارد

   CMS Content Management System 

 

CMS یا به عبارتی "سیستم مدیریت محتوا "Content Management Systemیک ابزار نرم افزاری است که از آن به منظور تولید و مدیریت محتوای پایگاه داده ها استفاده می شود., تعریف این مدل به شما این امکان را می دهد تا از الگو و ساختارهای مشابه که قبلا ساخته شده اند، برای: 1. درک بهتر از شناخت نیاز 2. درک بهتر از راهبردها 3. درک بهتر از چگونگی ! رفع نیازها استفاده نمود. توجه با مدلهای مشابه دارای مزیتهای ذیل خواهد بود: 1. استفاده از تجارب دیگران 2. عدم برخورد با مشکلات پیش بینی نشده 3. حفظ سرمایه و زمان 4. جلوگیری از سعی و خطاهای کورکورانه 5. یافتن ایده های جدیدی که در بوته آزمایش موفق بوده اند

   Advance communications ارتباطات پیشرفته 

 

ترکیب سخت افزار و نرم افزار و اتصالات مخابره داده ها با استفاده از تکنولوژی روز و جدید جهان که امکانات ارتباطی را فراهم میسازد.

   Voice Box صندوق صوتی 

 

اینگونه سیستمها یا به صورت منفرد و یا به عنوان بخشی از یک IVR موظف به دریافت پیامهای صوتی و یا فاکس کاربر هستند. این سیستمها به صورت یک ماشین پاسخگو-Answering Machine- عمل می کنند و گاهی از یک پیامگیر ساده - مانند دستگاههای پیامگیر و یا تلفن های دارای پیامگیر- عملی می کنند و گاهی قابلیت آن را دارند که به جای استفاده از پیامگیری های متعدد برای یک سازمان به عنوان یک مرکز مشترک، پاسخگوی همه تماس ها باشند، پیامها را تفکیک کنند و با انتخاب فرستنده پیام، آن را به صورت انحصاری در اختیار بخش و یا فرد خاصی قراردهند. این سیستمها این تفکیک پیام را از طریق ایجاد صندوق های پستی صوتی (Voice Mail Box) انجام می دهند.

   TAPI Telephony Application Programming 

 

مجموعه ای از تمام توابعی است که میتواند برای دستیابی به سرویس های تلفنی در سیستم عامل ویندوز استفاده شود.

   سیستم عامل  OS 

 

نرم افزاری است که مسئول کنترل بکارگیری منابع سخت افزاری مانند حافظه - واحد پردازش مرکزی - فضای ذخیره سازی دیسک و تجهیزات جانبی میباشد. سیستم عامل مبنایی است که برنامه های کاربردی بر اساس آن ساخته میشود.

   Windows ویندوز 

 

سیستم عاملی که در سال 1983 توسط شرکت مایکروسافت ارائه گردید. ویندوز یک محیط رابط گرافیکی کاربر چند وظیفه ای است که در کامپیوتر های بر پایه MS-DOS به اجرا در می آید.

   Application برنامه کاربردی 

 

یک برنامه کامپیوتری که برای کمک به کاربران جهت انجام امور خاص طراحی شده است. برنامه کاربردی بسته به هدف طراحی آن میتواند با متون- اعداد - تصاویر یا ترکیب این عناصر کارکند.

   GSM Modem توضیحات بیشتر 

 

یک وسیله ارتباطاتی با خطوط تلفن سیار است که کامپیوتر را قادر میسازد تا اطلاعاتی را با استفاده از این خطوط مخابره نماید.

   Website سایت اینترنتی 

 

واژه های وب سایت Web Site، وب پیج Web Page، هوم پیج Home Page اصطلاح های مترادفی هستند که هر سه مکان و یا آدرس اینترنتی بخصوصی را روی اینترنت مشخص میکنند. بخش فیزیکی یک وب سایت از ترکیب برنامه ها و کدهای مختلف، که معمولترین آن کد اچ-تی-ام-ال HTML است، تشکیل شده که به روشهای گوناگون توسط کاربران طراحی میشود. وقتی که بخش فیزیکی وب سایت آماده شد، میبایستی آن را بروی یک وب سرور Webserver قرار داد تا وب سایت مربوطه از طریق اینترنت قابل رویت بشود. وب سرور، کامپیترهای مخصوصی هستند که بخش کوچک آن معروف به فضای وب Web hosting توسط فروشندگان خدمات اینترنتی، آی اس پیISP به متقاضیان عرضه میشود. وب سایت یک شرکت و یا یک سازمان مکانی است بروی اینترنت که آنها میتوانند متقاضیان علاقمند را از وجود خود و همچنین سرویس و کالاهای موجود مطلع سازند.

   TPM Total productive maintenance 

 

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر , یکی از انواع روش های اصلی و مادر در بحث نگهداری و تعمیرات است . این روش تقسیم کار عملیاتی را در بین دپارتمانها الگو قرار میدهد و از تمرکز عملیاتها در یک بخش جلوگیری مینماید.

   Wireless بی سیم 

 

Wirelessبه تکنولوژی ارتباطی اطلاق می شود که در آن از امواج رادیویی، مادون قرمز و مایکروویو ، به جای سیم و کابل ، برای انتقال سیگنال بین دو دستگاه استفاده می شود.از میان این دستگاه ها می توان پیغامگیرها، تلفن های همراه، کامپیوتر های قابل حمل، شبکه های کامپیوتری، دستگاه های مکان یاب، سیستم های ماهواره ای و PDA ها را نام برد.تکنولوژی Wireless به سرعت در حال پیشرفت است و نقش کلیدی را در زندگی ما در سرتاسر دنیا ایفا می کند.

   PDA Personel Digital Assistant

 

PDA مخفف Personel Digital Assistant میباشد که به دستیار دیجیتالی معروف میباشد کار با این دستگاه ساده بسیار ساده میباشد و به تازگی در تکنولوژی ساخت آنها پیشرفت چشم گیری به وجود آمده است PDA ها در واقع کامپیوترهای جیبی و سبک وزنی هستند که برای نخستین بار در سال ۱۹۹۳ توسط شرکت اپل به بازار عرضه شدند . PDA جهت انجام کارهای شخصی مانند ( دفترچه یادداشت ، تقویم،پایگاه داده ها و ماشین حساب و...) طراحی شده است. Pda های جدید منشی های جیبی خوبی هستند و میتوانند به طور بیسیم ایمیل و message ارسال و یا دریافت کنید و یا عکس دیجیتالی بگیرید در مدلهای جدید این PDA ها میتوان بهتر شدن سرعت آن ، وضوح و شفافیت و کیفیت بهتر تصویر و صفحه نمایش رنگی و قیمت پایین آنها اشاره کرد . این PDA دارای یک کیبرد کوچک نیز هست . دربازارهای کامپیوتر دو نوع PDA وجوددارد یکی PALM و دیگری رایانه جیبی پالم که در واقع یک ارگانیزر است با برخی از قابلیت های رایانه شخصی ولی رایانه جیبی یک رایانه است با قابلیت ارگانایزر این PDA دارای قلم مخصوص است که کار کلیک و نوشتن را انجام میدهد .

   Paper less بدون کاغذ 

 

به انجام کلیه عملیات های اداری بدون استفاده از کاغذ در یک سازمان اطلاق میشود. این عملیات ها با استفاده از شبکه های بزرگ و کوچک در سرتاسر مجموعه قابل پی گیری و دسترسی میباشد.

   توزیع دو جمله ای binomial distribution 

 

یکی از توابع معروف و پر کاربرد در مبحث آمار میباشد که با استفاده از آن الگوی رفتاری مجموعه ای از داده ها را میتوان پیش بینی کرد.

   توزیع نرمال normal distribution 

 

یکی از توابع معروف و پر کاربرد در مبحث آمار میباشد که با استفاده از آن الگوی رفتاری مجموعه ای از داده ها را میتوان پیش بینی کرد. پراکندگی داده ها در این توزیع به شکل یک تپه میباشد که از مرکز تقارن دارد.

نوشته شده توسط ابوالفضل مرادیان ساعت 12:10 ب.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()

پنجشنبه 26 مهر 1386
اصطلاحات سیستم مدیریت کیفیت - بخش اول

Proactive Maintenance ( نت کنشگرایانه ) 

 

در این روش نگهداری و تعمییرات علاوه بر برنامه ریزی به روش پیشبینانه در خصوص دلایل بروز عیوب و كلاس بندی ماشین آلات نیز فعالیت هایی انجام می شود . یكی از مباحث مطروحه در این متد انجام بازرسی به روش ICCP می باشد كه این روش یكی از متدهای مدیریت خوردگی است و به آن حفاظت كاتدیك به وسیله جریان اعمال شده نیز می گویند .

   CMP Class Maintenance Plan 

 

مهمترین تصمیم این كمیته PMIT تعیین كلاس برنامه ریزی تعمیراتCMP و یكپارچه كردن آن ICMP می باشد .

   MTBF Min time between failure 

 

حداقل فاصله بین دو خرابی در بحث نگهداری و تعمیرات

   MIS سیستم های مدیریت اطلاعاتی 

 

سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی یكپارچه متشكل از كاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت و تصمیم‌گیری در سازمان است. این سیستم از نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای، راهنماها و دستورالعمل‌ها، مدل‌هایی برای تحلیل، برنامه‌ریزی، كنترل و تصمیم‌گیری و یك پایگاه اطلاعات بهره می‌گیرد (دیویس و اولسون 1985، 6). سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی است كه داده‌های محیطی را جمع‌آوری و داده‌های تبادلات و عملیات سازمانی را ثبت می‌كند و سپس آنها را فیلتر، سازمان‌دهی و انتخاب كرده و به عنوان اطلاعات به مدیران ارائه می‌نماید و ابزاری برای مدیران فراهم می‌آورد كه اطلاعات مورد نیاز خود را تولید نمایند (موردیك و مانسون 1986، 6). سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی یكپارچه، رایانه‌ای و كاربرـ ماشین است كه اطلاعات لازم برای حمایت از عملیات و تصمیم‌گیری فراهم می‌كند. عناصر اصلی این سیستم عبارتند از: (1) سیستمی یكپارچه برای خدمت به تعداد زیادی كاربر، (2) سیستمی رایانه‌ای كه تعدادی نرم‌افزار اطلاعاتی را از طریق یك پایگاه اطلاعات به هم مرتبط می‌كند، (3) رابط كاربر- ماشین كه به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ می‌دهد، (4) ارائه اطلاعات به تمام سطوح مدیریتی و (5) پشتیبانی از عملیات و تصمیم‌گیری (آواد 1988، 5( به عبارتی MIS (سیستم مدیریت اطلاعات management information systems) یک اصطلاح عمومی برای سیستم های کامپیوتری است که اطلاعات مربوط به عملیا ت تجاری و اداری را مدیریت می کند.این اصطلاح به کسانی که کار مدیریت این سیستم ها رانیزبرعهده می گیرند اطلاق می گردد. دریک شرکت بزرگ MIS یا بخش MIS به یک سیستم مرکزی اطلاق می گردد که دارای تخصص های کامپیوتری و مدیریتی است وغالبا شامل سیستم های پردازنده مرکزی می باشد . درآغاز کامپیوترهای تجاری برای محاسبه صورت پرداخت هاومحاسبات و حساب داری استفاده می شد.به عنوان مثال برنامه هایی که به مدیران اطلاعاتی درباره فروش صورت کالا واطلاعات دیگری برای کمک به مدیریت سرمایه می دهند ازانواع برنامه های مدیریت اطلاعاتی به حساب می آیند.امروزه عموما این اصطلاح برای سیستم های تصمیم گیری برنامه های مدیریت منابع انسانی مدیریت پروژه وبرنامه های بازیابی پایگاه های اطلاعاتی استفاده می شود.

   Assesment برآورد 

 

فعالیتی بمنظور تعیین مقبولیت(پذیرش) یا عدم آن در مورد نشر یك پیمانه(مدول)، بسته یا محصول نرم افزاری. این فعالیت از طریق ارزیابی(مدول، بسته، یا محصول نرم افزاری)، با استفاده از یك معیار برآورد مستند شدة خاص انجام می شود.

   Critical Software نرم افزارهای حساس 

 

مجموعه ای از نرم افزارها هستند كه بروز اشكال و نقص فنی در آنها ممكن است منجر به صدمات جبران ناپذیر در رابطه با حیات انسانی و محیط زیست، امنیت یا مسائل مالی گردد.

   Firmware سخت افزار 

 

سخت افزاری كه حاوی یك برنامة كامپیوتری و داده است و معمولاً در محیط كاربر قابل تغییر نیست.

   Measurement اندازه گیری 

 

فرایند بكارگیری محك نرم افزاری بر روی یك محصول نرم افزار

   Software Engineering Attributes ویژگیهای قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار 

 

مجموعه ای از صفات و مشخصه های مرتبط با محصولات نرم افزاری، كه زمینة تشریح، ایجاد و ارزیابی خصوصیات كیفیت محصول را از طریق مهندسی نرم افزار فراهم می آورند.

   Software Quality كیفیت نرم افزار 

 

مجموعة خصوصیات یك محصول نرم افزاری، كه در توانایی آن برای برآورده نمودن نیازهای تصریح شده در مستندات نیازمندیها و نیازهای ضمنی مؤثر است.

   Software Quality Assessment Criteria معیار برآورد كیفیت نرم افزار 

 

: مجموعه ای از قواعد و شرایط تعریف و مستند شده می باشد كه بمنظور بررسی قابلیت پذیرش یك محصول نرم افزاری خاص مورد استفاده قرار می گیرد. كیفیت از طریق مجموعه ای از سطوح درجه بندی مرتبط با محصول نرم افزاری بیان می گردد.

   User Requirements Document مستندات نیازمندیها 

 

مستندی است كه كلیة نیازمندیها، در راستای تهیه و تولید یا دیگر فرایندهای مرتبط، بطور آشكار، سازگار، صحیح، دور از ابهام و كامل در آن درج می گردد.

   Functionality میزان پوشش دهی وظایف 

 

عبارت است از مجموعه ای از مشخصه ها و ویژگیهای فرعی، كه بر وجود مجموعه ای از وظایف(كاركردها) در محصول دلالت دارد. این مجموعه وظایف، مواردی هستند كه در مستندات نیازمندیها تصریح گردیده و یا بصورت ضمنی در وظایف مورد نیاز كاربر قرار دارند.

   Reliability قابلیت اطمینان 

 

عبارت است از مجموعه ای از مشخصه ها و ویژگیهای فرعی، كه بر توانایی نرم افزار در حفظ سطح كارایی خود، تحت شرایط تصریح شده و در یك محدودة زمانی مشخص دلالت دارد. شرایط و محدودة زمانی موردنظر، مواردی هستند كه در مستندات نیازمندیها تصریح گردیده است.

   Usability قابلیت استفاده 

 

عبارت است از مجموعه ای از مشخصه ها و ویژگیهای فرعی، كه بر تلاش موردنیاز و برآورد فردی مجموعه ای از كاربران در امر استفاده از محصول دلالت دارد. كاربران، مجموعه افراد یا گروههایی هستند كه صراحتاً در مستندات نیازمندیها عنوان گردیده اند و یا بصورت ضمنی در این مجموعه قرار دارند.

   Efficiency كارآیی 

 

عبارت است از مجموعه ای از مشخصه ها و ویژگیهای فرعی، كه بر ارتباط بین بازدهی نرم افزار، نسبت به مقدار منابع مورد استفاده، تحت شرایط تصریح شده در مستندات نیازمندیها یا موارد ضمنی دلالت دارد.

   Maintainability قابلیت نگهداشت 

 

عبارت است از مجموعه ای از مشخصه ها و ویژگیهای فرعی، كه بر تلاش موردنیاز برای ایجاد تغییرات تعیین شده در نرم افزار دلالت دارد.

   Compatibility رعایت استانداردهای مرتبط با كاربرد 

 

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر رعایت استانداردها، مقررات یا قواعد مربوط به كاربرد موردنظر در محصول، دلالت دارند. ویژگی مذكور، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده می باشد

   Security امنیت 

 

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر قابلیت آن در جلوگیری از دستیابی غیرمجاز، بصورت عمدی یا غیر عمدی به برنامه ها و داده ها دلالت دارند. امنیت، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده می باشد

   Fault Tolerance تحمل خرابی 

نوشته شده توسط ابوالفضل مرادیان ساعت 12:10 ب.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در پنجشنبه 26 مهر 1386 و ساعت 12:10 ب.ظ

لینك ثابت | نظرات ()